Kokkola Industrial Park - KIP

Maailman toimivin teollinen ekosysteemi

Monipuolisen kemianteollisuuden osaamiskeskittymä

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin kemian- ja metallienjalostusteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kansainvälisiä huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 16 tuotannollista yritystä sekä noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantoyrityksien ydintoimintoja. Yritykset työllistävät suoraan 2 400 henkilöä. Kokkolaan on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.  

Korkeatasoinen teollinen infrastruktuuri ja palvelutarjonta

Kokkolan suurteollisuusalue on 700 hehtaarin kokoinen alue, eli lähes 1 000 jalkapallokentän kokoinen teollisuusalue. Alueelle mahtuu useita toimijoita, alueen palvelutarjonta on laadukasta ja monipuolista. KIP:n alueella kaikki on valmiina: hyvät tiet, rautatiet, toimitilat, tonttimaat, putkisillat, kuituliittymät, viemäröinti sekä runsas valikoima teollisuuden tarvitsemia muita palveluita ja hyödykkeitä merivedestä rikkihappoon ja vetyyn. Myös ammattimainen tehdaspalokunta ja keskitetty vartiointi takaavat suurteollisuusalueen turvallisuusasioiden asianmukaisen hoidon.

Suurteollisuusalueen välittömässä läheisyydessa sijaitsee Suomen suurin irtotavara- eli bulkkisatama, Suomen suurin transitoliikennesatama sekä Suomen 5. suurin yleissatama, Kokkolan Satama Oy. Satamassa on Pohjoismaiden ainut katettu, jokasään terminaali (AWT). Ruoppaustyöt sataman syväväylän syventämiseksi metrillä (14 metriin) alkoivat elokuussa 2018, ja valmistuivat syyskuussa 2020.

Tehokasta kiertotaloutta jo 50 vuotta

Kokkolan Suurteollisuusalueella kiertotalous teollisine symbiooseineen on ollut tavallista arkea jo vuosikymmenet. Sanonta "toisen jäte on toisen aarre" on toteutunut suurteollisuusalueella kirjaimellisesti. Alueen tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti. Uusia keinoja mietitään jatkuvasti entistä tehokkaamman kiertotalouden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Kokkola Industrial Parkia pidetään Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijänä. Alue tekee myös tiiviisti yhteistyötä muiden teollisuusalueiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 

2,7 mrd € liikevaihto

2 400 työntekijää, ~ 80 yritystä

~ 600 laivaa vuodessa