Kokkola Industrial Park - KIP

Kokkolan Suurteollisuusalue (= Kokkola Industrial Park - KIP) sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. KIP on pinta-alaltaan 700 hehtaarin kokoinen alue. Alueella toimii 17 teollisuuslaitosta ja noin 60 palveluyritystä, yhteensä siis reilu 70 toimijaa. Näissä yrityksissä työskentelee 2 250 henkilöä. Palveluyritykset tarjoavat erilaisia tuotteita ja palveluja tukemaan alueen tuotantolaitoksien ydintoimintoja.

Suurteollisuusalueen yritykset ovat useilla tuotemarkkina-alueilla ja monilla eri mittareilla mitattuina johtavia maailmassa. Tuotantolaitokset ovat pääosin kansainvälisiä ja suurin osa heidän tuotannostaan menee vientiin kaikkialle maailmaan, Kokkolan Sataman sijainti suurteollisuusalueen kupeessa on merkittävä tekijä vientiteollisuuden tukemisessa. Alueen menestymisen taustalla on vahva, jo vuosikymmenten ajan kestänyt, yhteistyö ja ns. teollisessa symbioosissa eläminen. Yritysten kesken on syntynyt monella tasolla erilaisia synergioita kuten prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä, keskitetyssä palvelutuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ-toimintojen (ympäristö, terveys, turvallisuus, laatu) ympärillä.

Alueinfra on kattava ja laadukas, tarjolla on valmiiksi kaavoitettua tonttimaata, toimitiloja sekä hyvä alueen sisäinen tieverkosto. Alueinfraa täydentää runsas hyödyketarjonta (mm. energia, vesi, kaukolämpö, paineilma), joka on lähes omavaraista. Suurteollisuusalueen sijainti on erinomainen. Kokkola on pääradan varrella, ja rautatieverkosto ulottuu suurteollisuusalueen ytimeen. Kokkolan Satamalla on 13 m syväväylä (yhden lisämetrin syvennystyöt aloitettiin elokuussa 2018), junavaunujen kaatolaite- sekä All Weather –terminaali. Lentoasemalle on matkaa vain 15 minuuttia.

Suurteollisuusalue tarvitsee jatkuvasti osaavaa työvoimaa. Alueen koulutuslaitoksien kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää. Koulutuksen lisäksi alueen koulutuslaitokset ovat panostaneet tutkimus- ja kehitystoimintaan ja alueelle on muodostunut vahva oppi- ja tutkimusverkosto kattaen esim. erilaisia TKI-ympäristöjä ja professuureja mm. kemian, laserpinnoituksen ja ohjelmistotekniikan aloille.

Kokkola Industrial Park uskoo vahvasti tulevaisuuteen, josta kertovat alueelle tehdyt ja suunnitellut investoinnit sekä lähes jatkuvat työntekijöiden rekrytoinnit. 

KIP - alue täynnä mahdollisuuksia!

 

KIPin alue

KIP eteläinen   KIP pohjoinen   Port Tower

 

3 500 junavaunun käsittelyä viikoittain

2 250 työntekijää, 70 yritystä

622 laivaa vuodessa

TeollisuusyrityksetSijoitu alueelle